, ,

ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 3


550฿

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 3

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง กถาว่าด้วยการงดเว้นจากบาป
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง กถาว่าด้วยการสำรวมจากการดื่มน้ำเมา
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง กถาว่าด้วยความไม่ประมาทในธรรม
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง กถาว่าด้วยการมีความเคารพ
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง กถาว่าด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง กถาว่าด้วยความสันโดษ
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง กถาว่าด้วยความกตัญญู
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง กถาว่าด้วยการฟังธรรมตามกาล
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง กถาว่าด้วยความอดทน
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง กถาว่าด้วยความเป็นคนว่าง่าย

คุณอาจจะชื่นชอบ…

SHOPPING CART

close