, ,

ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 2


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 2

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง กถาว่าด้วยวินัย
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง กถาว่าด้วยการพูดที่ดี
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง กถาว่าด้วยการบำรุงเลี้ยงบิดามารดา
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง กถาว่าด้วยการสงเคราะห์บุตรธิดา
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง กถาว่าด้วยการสงเคราะห์ภรรยา
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง กถาว่าด้วยการงานไม่อากูล
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง กถาว่าด้วยการให้ทาน
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง กถาว่าด้วยการประพฤติธรรม
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง กถาว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง กถาว่าด้วยการทำงานอันไม่มีโทษ

คุณอาจจะชื่นชอบ…

SHOPPING CART

close
blank
blank