, ,

ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 1


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด มงคลชีวิต 38 ประการ ชุดที่ 1

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง มงคลชีวิต
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง มงคลชีวิต
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ว่าด้วยการไม่คนพาล
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง ว่าด้วยการคบบัณฑิต
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง ว่าด้วยการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง กถาว่าด้วยอยู่ในประเทศที่สมควร
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง กถาว่าด้วยการมีบุญทำไว้แล้วในกาลก่อน
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง กถาว่าด้วยการตั้งตนไว้ชอบ
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง กถาว่าด้วยการเป็นผู้สดับฟังมาก
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง กถาว่าด้วยการมีศิลปะ

คุณอาจจะชื่นชอบ…

SHOPPING CART

close
blank
blank