, ,

ชุด ปกิณณกเทศนา


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ปกิณณกเทศนา 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง วิธีฆ่าความโกรธ
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ความอดทน
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ลิขิตชีวิตของคน
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง การครองเรือน
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง อุบายแก้จน
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง สารธรรม
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง การเสียสละ
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง โลกธรรม
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ชนะความเท็จด้วยความจริง
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง การงานที่ไม่มีโทษ
กัณฑ์ที่ ๑๑ เรื่อง ความกตัญญู
กัณฑ์ที่ ๑๒ เรื่อง สามหนี้

SHOPPING CART

close
blank
blank