, ,

ชุด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์ ชุด

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บรรจุ 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง วันมาฆบูชา
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง วันวิสาขบูชา
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง วันอัฏฐมีบูชา
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง วันเข้าพรรษา
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง วันมหาปวารณาออกพรรษา
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง งานบุญทอดกฐิน
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง วันสงกรานต์
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง วันลอยกระทง

 

SHOPPING CART

close
blank
blank