blank

บทสวดอภยปริตร ป้องกันฝันร้าย (ตำนานที่ 11)

ชนิดความฝัน

นิมิต หรือ ความฝัน หมายถึง ลางบอกเหตุหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มี 3 ประเภท คือ

ฝันดี” “ฝันร้าย” “ฝันไม่ดีไม่ร้าย (กลางๆ)

ช่วงเวลาที่หลับฝัน มีผลอย่างไรบ้างในอนาคต ?

เวลาคาดการณ์ หมายถึง ช่วงเวลาที่จะเกิดผลแห่งความฝัน มี 4 ช่วงเวลา คือ

ช่วงเวลากลางวัน” ช่วงเวลานี้ จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น

ช่วงเวลาหัวค่ำ” ช่วงเวลานี้ ผลจะเกิดหลัง 6 เดือนต่อจากนี้

ช่วงเวลาดึก” ช่วงเวลานี้ ผลจะเกิดภายใน 2-3 เดือนต่อจากนี้

ช่วงเวลาใกล้รุ่งสาง” ช่วงเวลานี้ ผลจะเกิดภายใน 3-7 วันต่อจากนี้

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวด “อภยปริตร”
ป้องกันไม่ให้ฝันร้าย 

อภยปริตร (อ่านว่า อะ-ภะ-ยะ-ปะ-ริด) บทสวดมนต์ป้องกันมิให้ฝันร้าย เหมาะสำหรับใช้สวดก่อนเข้านอนทุกๆ วัน (มนต์พิธีชาวพุทธ หน้า 78)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

อภยปริตร เป็นหนึ่งในบทสวด 12 ตำนาน ซึ่งมีในหนังสือหลายๆ เล่ม เช่น สวดมนต์ข้ามปี มนต์พิธี มนต์พิธีแปล มนต์พิธีชาวพุทธ เป็นต้น

ใจความสำคัญ : เป็นบทสวดขอพลังแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ให้ช่วยขจัดภัยและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอันเกิดแต่ลางร้ายต่างๆ ให้สิ้นไป

อานุภาพ : ขจัดเคราะห์ร้ายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้สิ้นไป กลับร้ายให้กลายเป็นดี

ประวัติ : อภยปริตร นิยมเรียกว่า “คาถายันทุน” ยังไม่ได้พบหลักฐานที่มา สันนิษฐานว่าเป็นคาถาที่โบราณาจารย์ชาวเชียงใหม่ประพันธ์ขึ้นในสมัยเดียวกันกับที่รจนาพระคาถาชินบัญชร โดยสังเกตได้จากการตั้งจิตอธิษฐานให้บาปเคราะห์ นิมิตร้าย และสิ่งที่เป็นอัปมงคลพินาศไปด้วยอานุภาพของ
พระรัตนตรัย ให้มาช่วยพิทักษ์คุ้มครอง เมื่อมีลางร้าย ฝันไม่ดี ดวงชะตาตกต่ำ หรือเกิดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลขึ้น

ที่มา : สวดมนต์ฉบับหลวง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) หน้า ๒๔

ประยุกต์ใช้ : เมื่อพบเหตุลางร้ายต่างๆ เช่น ฝันร้าย จิ้งจกทัก สัตว์ร้ายเข้าบ้าน เป็นต้น ท่านให้ทำจิตให้สงบนิ่ง ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่าคาถายันทุน (อภยปริตร) เป่ามือแล้วลูบศีรษะ ลำตัว แขน ขา จะทำ
ให้รอดปลอดภัยจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวง


blank

รวบรวมเรียบเรียงโดย
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์
น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (ภาษาไทย)
บรรณาธิการแห่งสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


SHOPPING CART

close
blank
blank