คำอธิษฐานกรวดน้ำลงดิน และแผ่เมตตา

คำอธิษฐานกรวดน้ำลงดิน เมื่อชีวิตพบอุปสรรคปัญหาใหญ่หลวง หลังจากถวายทานหรือสวดมนต์ให้กล่าวคำอธิษฐานนี้พร้อมกับกรวดน้ำลงดิน เพื่ออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร กล่าวพร้อมกรวดน้ำลงดิน

Read More

ฤกษ์ออกรถ 2567

วันและเวลาในการออกรถนั้น มีกฏข้อห้ามเอาไว้กว้างๆ ว่า ห้ามออกรถในวัน-เวลาที่เป็นอุบาทว์ หรือโลกาวินาศ ประจำปี ให้ออกในวัน-เวลา ที่เป็น ธงชัย หรือ อธิบดี ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน ในปี 2567 ท่านกำห

Read More

ฟรี หน้าจอมือถือพระพิฆเนศ

ฟรี หน้าจอมือถือพระพิฆเนศ ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังหน้าจอมือถือ รูปพระพิฆเนศ พื้นหลังสีประจำวันเกิด ทั้ง 8 วัน หรือเลือกดาวน์โหลดเอาตามที่ชอบใจได้เลย

Read More

บทสวดพุทธคุณ ๑๐๐ ประการ

บทสวดพุทธคุณ ๑๐๐ ประการนี้ ปรากฎในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อุบาลีวาทสูตร เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับ ณ ป่ามะม่วงของเศรษฐี

Read More

บทสวดพุทธคณ ๕๖ ประการ

พุทธคุณ ๕๖ คาถา ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ใครเป็นผู้แต่ง และแต่งขึ้นเมื่อใด แต่มีการระบุวิธีใช้และอานุภาพของพุทธคุณแต่ละคาถาเอาไว้อย่างชัดเจนทุกคาถา เช่น คาถาที่ ๓ มีระบุไว้ว่า
“ภาวนานึก สติตรองตรึก อย่าทำร้อนใจ สารพัดเมตตา

Read More

บทสวดพุทธคุณ ๙

บทสวดพุทธคุณ ๙ นี้ มีความพิเศษกว่าพุทธคุณบทอื่น เนื่องจากเป็นพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงด้วยพระองค์เอง ซึ่งถือเป็นยอดธงคือที่สุดแห่งมนต์คาถาและบทสวดทั้งปวง

Read More

บทสวดพุทธคุณ ๓ ประการ

บทสวดพุทธคุณ ๓ นี้ เป็นบทสวดที่เบสิกที่ชาวพุทธทุกคนมีความคุ้นเคย ได้ยิน ได้ฟัง และได้สวดกันบ่อยที่สุด แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีชาวพุทธคนใดสวดบทนี้ไม่ได้ นั่นคือ บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า หรือบทนะโม ๓ จบ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า บทปุพพภาคนมการ

Read More

คาถาบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง

พระพิฆเนศ (เทพผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรค) หรือ พระคเณศ (เทพผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ) เป็นเทพที่มีเศียรเป็นช้าง ร่างกายเป็นมนุษย์ เป็นเทพผู้ประทานความรู้ในศิลปวิทยาทุกแขนง ขจัดอุปสรรคประทานความสำเร็จ

Read More

๖ บทสวดมนต์รักษาโรค

๖ บทสวดมนต์รักษาโรค เพื่อสร้างบุญกุศลดลให้หายป่วยบทสวดนี้ ผู้ป่วยสามารถสวดเองก็ได้ หรือหากไม่สามารถสวดเองได้ ผู้อื่นสามารถให้ฟังได้ หรือประสงค์จะสวดให้กับผู้ป่วยที่อยู่ไกลเพื่อสร้างบุญกุศลหนุนส่งให้ผู้ป่วยหายป่วยก็ได้

Read More

SHOPPING CART

close