ฤกษ์ออกรถ 2567

ฤกษ์ออกรถ ประจำปี 2567*

วันและเวลาในการออกรถนั้น มีกฏข้อห้ามเอาไว้กว้างๆ ว่า ห้ามออกรถในวัน-เวลาที่เป็นอุบาทว์ หรือโลกาวินาศ ประจำปี ให้ออกในวัน-เวลา ที่เป็น ธงชัย หรือ อธิบดี ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน ในปี 2567 ท่านกำหนดไว้ดังนี้

ตำราท่านเป็นเป็น 2 ช่วงเวลา

 1. คือ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2567
  วันที่เป็นธงชัย ได้แก่วันเสาร์ วันที่เป็นอธิบดี ได้แก่วันพุธ
  ส่วนวันที่เป็นอุบาทว์และโลกาวินาศ ได้แก่วัน ศุกร์
  เวลาที่เหมาะสำหรับออกรถคือ เวลา 12.01-13.30 น.
 2. ช่วงระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2567
  วันที่เป็นธงชัย ได้แก่วันอังคาร วันที่เป็นอธิบดี ได้แก่วันพฤหัสบดี
  ส่วนวันที่เป็นอุบาทว์ได้แก่วันจันทร์ และวันที่เป็นโลกาวินาศ ได้แก่วัน เสาร์
  เวลาที่เหมาะสำหรับออกรถ คือ 15.01-16.30 และ 13.31-15.00 น.

จากหนังสือ ฤกษ์งาม ยามดี 2567

SHOPPING CART

close