รับพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน

รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์
เพื่อแจกเป็นธรรมทาน มีรายชื่อเจ้าภาพ

เรามีหนังสือบทสวดมนต์ให้เลือกมากมาย ทั้งที่เป็นคู่มือของพระภิกษุสงฆ์สามเณร คู่มืออุบาสกอุบาสิกา บทสวดมนต์ที่ได้รับความนิยม เช่น “บทสวดอิติปิโส” “บทสวดพาหุง มหากาฯ” “พระคาถาชินบัญชร” “มนต์พิธี” “บทสวดมนต์ 7 ตำนาน” “12 ตำนาน” “บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก”“บทสวดเมตตาใหญ่” “มหาเมตตาหลวง” “สวดมนต์นักเรียน” “สวดมนต์ข้ามปี” “บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล” “บทสวดมนต์ก่อนนอน” 

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง รับสั่งทำหนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ รับพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์ หนังสือธรรมะพิมพ์แจก เป็นธรรมทาน หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด งานทำบุญบ้าน งานทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 7 วัน 50 วัน 100 วัน งานฌาปนกิจศพ ที่ระลึกงานอุปสมบท งานแต่งงาน ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ทำบุญวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ทำบุญเทศกาลวันปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ก่อนนอน

สั่งทำหนังสือสวดมนต์ มีพิมพ์รายนามเจ้าภาพ

แบบพิมพ์ ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์สวย เสร็จไว

 

พิมพ์ด่วน

ประกันเสร็จไวใน 7 วัน

มีทีม บก.

ผู้ทรงภูมิความรู้ด้านพุทธศาสนา

สวยงาม

หนังสือคุณภาพทั้งเนื้อหาและสาระ

ส่งด่วน

ส่งด่วนทันใจ ใกล้ไกลเราไปถึง

ตัวอย่างแบบติดสติ๊กเกอร์ กี่เล่มก็ทำได้

มนต์พิธี ปกแข็ง เย็บกี่ 10 เล่ม ติดสติกเกอร์

พิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะแจก

ตัวอย่างแบบพิมพ์ มีรายนามเจ้าภาพ ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป พิมพ์สวย เสร็จไว ทนทาน

ตัวอย่างพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ ในโอกาสต่างๆ

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก ในนามร้านค้า 

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก ในนามบริษัท 

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก ที่ระลึกในงานอุปสมบท 

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก พิมพ์รายชื่อผู้ร่วมบุญ ชักชวนกันพิมพ์

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก
ที่ระลึกงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก
อุทิศให้ผู้ตาย
ทำบุญครบรอบ 100 วัน

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ

หนังสือพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ยอดนิยม

อานิสงส์แจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน 11 ประการ

ธรรมทาน เป็นเครื่องเตือนสติให้เราระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นหนทางหนึ่ง อย่างเช่นการรู้คุณของพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดินเกิด คุณธรรมทั้งหลายนี้ ถือว่าเป็นต้นน้ำแห่งพระธรรม(ความเป็นจริง) ที่สามารถฉุดช่วยผู้คนให้พ้นภัยเวียนได้ทัน เพราะการชี้แนะ จะด้วยกุศโลบายใดๆ ถือเป็นเป็นมหากุศลยิ่งกว่าสร้างเจดีย์แก้วเจ็ดชั้น

ขอให้พระธรรมอันลึกซึ้ง จงสถิตอยู่ทุกดวงจิต คอยติดตามปกป้องคุ้มครอง ช่วยเตือนสติให้บังเกิดความสำนึกรู้คุณของเหตุและรู้คุณของผล จากเจตนาด้วยกาย วาจา ใจ อันเป็นผลตอบแทนแก่บุพการีให้สมกับความเป็นมนุษย์ทั้งหลายอย่างแท้จริง

1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง

2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์

3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป

4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน

5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่

6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา

7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง

8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข

9. พ่อแม่จะมีอายุยืน

10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี

11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง จำหน่ายหนังสือธรรมะ หนังสือบทสวดมนต์ ครบถ้วนมากที่สุด โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับทำหนังสือ สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะแจก

SHOPPING CART

close