๖ บทสวดมนต์รักษาโรค

๖ บทสวดมนต์รักษาโรค เพื่อสร้างบุญกุศลดลให้หายป่วยบทสวดนี้ ผู้ป่วยสามารถสวดเองก็ได้ หรือหากไม่สามารถสวดเองได้ ผู้อื่นสามารถให้ฟังได้ หรือประสงค์จะสวดให้กับผู้ป่วยที่อยู่ไกลเพื่อสร้างบุญกุศลหนุนส่งให้ผู้ป่วยหายป่วยก็ได้

Read More

SHOPPING CART

close