blank

สวดมนต์เช้า

สวดมนต์เช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทาง ก่อนออกจากบ้าน ก่อนไปทำงานประจำวัน ก่อนออกไปติดต่อทำธุรกิจ ประสานงาน ก่อนออกไปค้าขาย สวดมนต์ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเพื่อเป็นการสร้างสติ สร้างสมาธิ สร้างกำลังใจ รวบรวมพลัง

Read More
blank

คาถาบูชาพระสีวลี

คาถาบูชาพระสีวลี โชคลาภคูณทวี มั่งมีศรีสุข สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต
โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต
โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถระคุณัง เอตัง สะวัสดิลาภัง ภะวันตุ เม

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank