, ,

ชุด อานิสงส์อปริหาณิยธรรม


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด อานิสงส์อปริหาณิยธรรม 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เจิรญไม่เสื่อมคลาย
กัณฑ์ที่ ๒ ความสัมพันธ์ไม่จางคลาย
กัณฑ์ที่ ๓ โลกต้องมีผู้นำ
กัณฑ์ที่ ๔ แสงแห่งธรรม
กัณฑ์ที่ ๕ ประมาณในธรรม
กัณฑ์ที่ ๖ การแสวงหา
กัณฑ์ที่ ๗ มนต์เสน่ห์มายา
กัณฑ์ที่ ๘ ข้อปฏิบัติป้องกันความผิดพลาด
กัณฑ์ที่ ๙ โทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น
กัณฑ์ที่ ๑๐ คุณค่าของการอยู่ร่วมกันฉันมิตร

SHOPPING CART

close
blank
blank