, ,

ชุด พระเจ้าสิบชาติ


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด พระเจ้าสิบชาติ 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง พระเตมีย์ บำเพ็ญนเนกขัมมบารมี
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง พระมหาชนก บำเพ็ญวิริยบารมี
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง พระสุวรรณสาม บำเพ็ญเมตตาบารมี
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง พระเนมิราช บำเพ็ญอธิษฐานบารมี
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง พระมโหสถ บำเพ็ญปัญญาบารมี
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง พระภูริทัต บำเพ็ญศีลบารมี
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง พระจันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง พระนารทะ บำเพ็ญอุเบกขาบารมี
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง พระวิธูรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจบารมี
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง พระเวสสันดร บำเพ็ญทานบารมี

SHOPPING CART

close
blank
blank