, ,

ชุด ประมวลอานิสงส์เทศนา ชุดที่ 2


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ประมวลอานิสงส์เทศนา ชุดที่ 2 จำนวน 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง อานิสงส์การสวดมนต์
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง อานิสงส์การเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง อานิสงส์การเจริญเมตตา
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง อานิสงส์การทำบุญในวันธัมมัสสวนะ
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง อานิสงส์การถวายสลากภัต
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง อานิสงส์การสร้างศาลาการเปรียญ
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง อานิสงส์การสร้างอุโบสถ
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง อานิสงส์การถวายพระไตรปิฎก
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อานิสงส์การสร้างหอระฆัง

 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

SHOPPING CART

close
blank
blank