, ,

ชุด ชัยชนะของพระพุทธเจ้า


550฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ชัยชนะของพระพุทธเจ้า 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง ชัยมงคลคาถา
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ปราบพญามารวสวัตดี
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง อาฬวกยักษ์ผู้เหี้ยมหาญ
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง ปราบพญาช้างนาฬาคิรี
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง จอมโจรองคุลิมาล
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง จิญจมาณวิกา แผนนารีพิฆาต
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง กำราบสัจจกนิครนถ์ผู้เหิมหาญด้วยวาจา
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง นันโทปนันทนาคผู้มีฤทธิ์มาก
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง พกาพรหมผู้ยึดมั่นในอัตตา
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อานิสงส์แห่งชัยมงคลคาถา

SHOPPING CART

close
blank
blank