, , , ,

โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค


รหัส isbn 978-616-268-608-5
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

15฿

โพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค

สารบัญ
สามสหาย สร้างสุข สลายทุกข์
เปิดใจให้ศรัทธา เพื่อรักษาโรคด้วยพุทธฤทธิ์
สมมติฐานโรคกับโหราศาสตร์
โรคกายไม่เท่าไร โรคใจหนักกว่า
วิธีปฏิบัติตนในยามเจ็บป่วย
ดูแลรักษาผู้ป่วยรวยบุญ
ทำไมเวลาป่วยไข้ ถึงให้สวดหรือฟังโพชฌังคปริตร
สวดมนต์รักษาโรคได้จริง
วิธีสวดโพชฌังคปริตรพิชิตโรค

บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทโพชฌังคปริตร
บทสัพพมงคลคาถา
ทำสมาธิ
การทำสมาธิมีผลต่อการรักษาโรคอย่างไร ?
แผ่เมตตา
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานจิตขอบุญบารมี
บทคำกล่าวอธิษฐานจิต

บูรณาการโพชฌงค์ ๗ กับการรักษาโรค
โพชฌงค์ในชีวิตประจำวัน
โพชฌงค์องค์ธรรมนำสู่โพธิญาณ
ส่งกำลังใจแก่ผู้ป่วยไข้ในท้ายเล่ม

SHOPPING CART

close