, , ,

แรงกรรม

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัสสินค้า : 9786162681141
โดย. : คณาจารย์สนพ.เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 89 บาท

89฿

สินค้าหมดแล้ว

เนื้อหาประกอบด้วย
เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนา อาทิ
– บุพกรรมที่ทำให้พระอรหันต์อดอยาก
– บุพกรรมที่ทำให้หญิงไม่เป็นที่ต้องการของชาย
– บุพกรรมที่ทำให้คน ๙๙๙ คนถูกองคุลิมาลฆ่า
– บุพกรรมที่ทำให้หญิงต้องเป็นโสเภณี
– บุพกรรมที่ทำให้นักบวชต้องกินขี้แทนข้าว
– บุพกรรมที่ทำให้เด็กแรกเกิดถูกนำไปทิ้ง
– บุพกรรมที่ทำให้หญิงขี้เหร่มีเสน่ห์เป็นที่รักของชาย
– บุพกรรมที่ทำให้คนรวยเป็นหมัน ไร้ผู้สืบสกุล
– บุพกรรมที่ทำให้พระต้องเกิดเป็นปลาปากเหม็น
และเรื่องเล่าอุทาหรณ์สอนกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เช่น
– กรรมที่ทำให้พระไปเกิดเป็นเปรตจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อจรัญ
– กรรมของแม่ค้าขายปลา
หลายเรื่องหลากรส กฎแห่งกรรม ที่จะทำให้คุณตะลึง!

หนังสือ แรงกรรม ได้มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของผู้สร้างเหตุแห่งกรรมและได้รับผลแห่งกรรม เพื่อเป็นอุทาหรณ์ ให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมให้เข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นซึ่งเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เชื่อเหลือเกินว่า จะได้รับความรู้ใหม่ๆ และสามารถตอบข้อสงสัยบางประการที่ยังหาคำตอบไม่ได้

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

———————————————
ปกรอง
หลักตัดสินก่อนเชื่อ
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของตน

๑. พระอรหันต์อดอยาก
๒. แรงกรรมกาเมสุมิจฉาจาร
๓. แรงกรรม ๙๙๙ ศพ
๔. แรงกรรมปาณาติบาต
กมฺมทายาโท เราเป็นผู้รับผลของกรรม
๕. แรงกรรมที่ทำให้เกิดเป็นโสเภณี
๖. แรงกรรมที่ทำให้เกิดเป็นโสเภณี (๒)
๗. แรงกรรมทำให้เกิดมากินขี้
กมฺมโยนิ เรามีกรรมนำมาเกิด
๘. แรงกรรมที่ทำให้ทารกถูกทิ้ง
๙. แรงกรรมของหญิงค่อม
๑๐. แรงกรรมทำบุญด้วยอารมณ์โกรธ
๑๑. แรงกรรมที่ทำให้คนรวยไร้ทายาทสืบสกุล
กมฺมพนฺธุ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
๑๒. แรงกรรมทำดีเห็นผลทันตา
๑๓. แรงกรรมปลาทองปากเหม็น
กมฺมปฏิสรโณ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
๑๔. แรงกรรมทำแท้ง
๑๕. แรงกรรมนำสู่โรคประหลาด
๑๖. แรงกรรมของความอาฆาต
๑๗. แรงกรรมทำให้พระเป็นเปรต
๑๘. แรงกรรมของหญิงเปรต
๑๙. แรงกรรมทำผิดพระวินัย
๒๐. แรงกรรมแม่ค้าขายปลา
บทสวดมนต์ประจำวัน

SHOPPING CART

close