,

อริยทรัพย์ อริยสงฆ์

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัสสินค้า : 9786162681332
โดย. : มนิจ ชูชัยมงคล
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 10.5x14cm
น้ำหนัก : 50 กรัม

18฿

สินค้าหมดแล้ว

     ความคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์
และความคิดก็เป็นเหตุแห่งความสุขได้
พึงรอบคอบในการใช้ความคิด คิดให้ดี
คิดให้งาม คิดให้ถูก คิดให้ชอบ แล้วชีวิตในชาตินี้
ก็จะงดงาม สืบเนื่องไปถึงภพชาติใหม่ได้ด้วย

พระโอวาทธรรมสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อริยทรัพย์ อริยสงฆ์ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพระเถระผู้เป็นอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายพระป่าหรืออรัญวาสี ที่ท่านได้สั่งสอนอบรมลูกศิษย์มาเผยแผ่แก่ผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย เพื่อเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจและนำไปประพฤติปฏิบัติตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมะคำสอนของพระอริยสงฆ์ผู้สุปฏิปันโนที่รวมอยู่ในหนังสือเล่ม จะนำพาทุกท่านให้ได้พบกับความสงบสุขสันติตลอดไปตลอดไป

**อริยทรัพย์ อริยสงฆ์**
– ความคิดเป็นเหตุ
– บำรุงรักษาใจ
– จิตมนุษย์มีพลังมหาศาล
– ความรัก ความชัง เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรม
– เชื่อกรรมและผลกรรม
– ระลึกถึงความดี
– ชีวิตนี้ไม่พ้นมัจจุราช
– ไม่ลงมือทำ ก็ไม่เกิดผล
– รูปสังขารตกอยู่ในกองทุกข์
– มนุษย์มีฐานะอันเลิศ
– แก่นแท้ของธรรมคือสติ
– คนโง่ ไม่ฉลาด
– ศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัด
– ใครๆ ก็เกลียดทุกข์
– โลภ โกรธ หลง
– ภาวนาเป็นบุญกุศล
– กล้องส่องใจ
– เข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์
– ทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน
– ชีวิตนี้น้อยนัก สำหรับทำความเพียร
– ทุกข์มากกว่าสุข
– อิ่มด้วยปัญญา ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย
– ทุกสิ่งอยู่ที่ใจ
– ธรรมมีอยู่ อยู่ที่เราจะปฏิบัติหรือไม่
– ร่างกายเป็นผี
– อุบายระลึกถึงความตาย
– ร่างกายเป็นของเน่าเหม็น
– ธรรมะจากหนู
– ไม่ได้ดี ขอให้ตาย ไม่ตาย ขอให้ได้ดี
– อย่าปล่อยให้กรรมไล่ทัน
– พิจารณาความตาย
– อย่าทำผิดซ้ำซาก
– เพียรไว้แหละดี
– คนหลง
– อย่าหลงธาตุขันธ์
– กลิ่นของศีล
– โลกมีทุกข์อยู่ตลอดเวลา
– พุทธาภิเษกตัวเอง
– มีสติตามดูจิต
– คนเรามีแต่กระดูก
– เต่าติดรสมะเดื่อสุก
– ตายเปิด ตายปิด
– ตื่นจนหลับอัดให้แน่น
– ความเพียรกล้า
– ร่างกายไม่มีแก่นสาร
– มองให้เห็นตัวเอง

 

SHOPPING CART

close