, , , , , , ,

หนังสือสวดมนต์พุทธานุภาพ


ISBN 978-616-268-573-6
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 64  หน้า

20฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

blank

หนังสือสวดมนต์พุทธานุภาพ

สารบัญ

คำบูชาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทอภยปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
คาถาเสริมบารมี
บทสวดพุทธคุณสืบชะตา
บทบูชาพระเคราะห์ทั้ง ๙
คาถาบูชาดวง
บทสวดไหว้เทพพระเคราะห์
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
คาถาโพธิบาท
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา
บทชยปริตร
บทมงคลจักรวาลน้อย
บทสัพพโรควิมุตโต
บทสัพพมงคลคาถา
พระคาถาชินบัญชร
บทธารณปริตร
พระคาถาอาการวัตตสูตร
พระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาหลวงพ่อรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาหัวใจพระสีวลี
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำอธิษฐานบุญ
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
คำกรวดน้ำให้ญาติผู้ล่วงลับ
และเจ้ากรรมนายเวร

SHOPPING CART

close
blank
blank