, , , , , , , , ,

สวดมนต์แปล


รหัส isbn 978-616-268-577-4
ขนาดสินค้า 29.6 x  43.6  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 100  แกรม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า
ราคาปก 98  บาท

 

98฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

blank

blank

พร้อมโปสเตอร์ 4 สีสวยงามด้านในเล่ม

1. โปสเตอร์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  2. พระเกจิอริยสงฆ์ทั่วประเทศ  3.พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น  4.เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทย 

มิติใหม่แห่งหนังสือสวดมนต์
เล่มใหญ่ ตัวโตๆ อ่านง่าย
รวมบทสวดมนต์แปล
บทสวดพิจารณาสภาวธรรม
คำอุทิศบุญและศาสนพิธี

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล

บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา

ภาค ๒ บทสวดพิจารณาธรรม

สรณคมนปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
อริยธนคาถา
พุทธอุทานคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร
อาทิตตปริยายสูตร
ปฏิจจสมุปบาท
ติลักขณาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ

ภาค ๔ ศาสนพิธี

คำอาราธนาศีล ๕
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
คำถวายสังฆทานทั่วไป

หมวดหมู่: , , , , , , , , , ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

SHOPPING CART

close
blank
blank