, , , , ,

สวดมนต์บูชาคาถาท้าวเวสสุวรรณ


รหัส isbn 978-616-268-576-7
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

15฿


สารบัญ

วัดต่างๆ ทำไมชอบสร้างรูปยักษ์ไว้
จตุโลกบาล
ตำนานที่มาพญายักษ์ใหญ่
ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ ผู้มีจิตเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา
เวสสุวัณโณ มหาราชา
มีประวัติที่มาเป็นอย่างไรกัน ?
ท้าวเวสสุวรรณ
ทำไมจึงมีหลายนาม
ทำอย่างไรถึงมีโอกาส
ไปเกิดในสวรรค์
บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณผิดหลักการ
พุทธศาสนาหรือไม่ ?
มองรูปกายแล้วใช้สื่อให้ถึงธรรม
เคล็ดบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผล
อามิสบูชาที่ใช้สักการะท้าวเวสสุวรรณ
บทสวดมนต์
– บูชาพระรัตนตรัย
– กราบพระรัตนตรัย
– บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
– นอบน้อมพระพุทธเจ้า
– ไตรสรณคมน์
– สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
– คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
– คาถาบูชาท้าวธตรฐ
– คาถาบูชาท้าววิรุฬหก
– คาถาบูชาท้าววิรูปักษ์
– คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
– คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป
– คาถาท่านท้าวเวสสุวรรณ
– คาถาหัวใจบารมี ๓๐ ทัศ
– คาถาพญายม
– คาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ
– คาถาเงินล้าน
– คาถามหาจักรพรรดิ
– เทวตาอุยโยชนคาถา
– สัพพมังคลคาถา
ทำสมาธิภาวนา
– แผ่เมตตาแก่ตนเอง
– แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– แผ่ส่วนกุศล
คำอธิษฐานจิต
สถานที่สักการบูชา
องค์ท้าวเวสสุวรรณ

SHOPPING CART

close