, , ,

สวดมนต์นักเรียน


รหัส isbn 978-616-268-171-4
ขนาดสินค้า 9.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

18฿

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • สวดมนต์ทำไม ทำไมต้องสวดมนต์ ?
 • สวดมนต์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
 • วิธีฝึกหัดอ่านภาษาบาลี
 • บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
 • บทสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์
  – บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย
  – บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
  – บทสวดพระพุทธคุณ
  – บทสวดพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
  – คำศัพท์น่ารู้
  – บทสวดพระธรรมคุณ
  – บทสวดพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
  – คำศัพท์น่ารู้
  – บทสวดพระสังฆคุณ
  – บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
  – คำศัพท์น่ารู้
  – บทสวดชัยสิทธิคาถา (พาหุง)
  – บทสวดชัยสิทธิคาถา (พาหุง) ทำนองสรภัญญะ
  – บทสวดมาตาปิตุคุณ
  – บทสวดมาตาปิตุคุณ ทำนองสรภัญญะ
  – บทสวดอาจาริยคุณ
  – บทสวดอาจาริยคุณ ทำนองสรภัญญะ
  – เพลงสรรเสริญพระบารมี
 • บทสวดมนต์หมู่สำหรับนักเรียนก่อนนอน
  – บทนมัสการพระรัตนตรัย
  – บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
  – บทสวดพระพุทธคุณ
  – บทสวดพระธรรมคุณ
  – บทสวดพระสังฆคุณ
  – บทสวดชัยสิทธิคาถา
 • บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล
 • บทสวดมนต์วันสุดท้ายของสัปดาห์
 • เพลงบูชาผู้มีพระคุณ
 • บทสวดมนต์ประจำตัวนักเรียนก่อนนอนที่บ้าน
  – บทนมัสการพระรัตนตรัย
  – บทนมัสการพระพุทธเจ้า
  – บทไตรสรณคมน์
  – บทสวดพระพุทธคุณ
  – บทสวดพระธรรมคุณ
  – บทสวดพระสังฆคุณ
  – บทสวดที่พึ่งอันสูงสุด
 • บทสวดมนต์ไหว้ครู
 • ศาสนพิธีที่นักเรียนควรทราบ
  – คำบูชาพระรัตนตรัย
  – คำอาราธนาศีล
  – คำสมาทานศีล
  – บทแผ่เมตตา
  – คำถวายข้าวพระพุทธ
  – คำลาข้าวพระพุทธ
  – คำอธิษฐานก่อนตักบาตร
  – คำกรวดน้ำแบบย่อ
  – คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • บทเพลงดีดีที่นักเรียนควรร้องให้ถูกต้อง
  – เพลงชาติ
  – เพลงสดุดีมหาราชา
  – เด็กเอ๋ยเด็กดี
  – เพลงสามัคคีชุมนุม
  – คำปฏิญาณตนของนักเรียน
  – คำปฏิญาณของลูกเสือ
  – กฎของลูกเสือ
 • สูตรคูณ แม่ 2-25
 • มาตราชั่งตวงวัด
 • ประชาคมอาเซียน

SHOPPING CART

close