, , , , , , , , , , , ,

สวดมนต์ก่อนนอน ขอขมากรรมบิดามารดา


รหัส isbn 978-616-268-553-8
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

15฿

สวดมนต์ก่อนนอน ขอขมากรรมบิดามารดา

สารบัญ

๙ บทสวดมนต์ตอนเช้า (พาหุงมหากา, คาถาชินบัญชร)
๑๐ บทสวดมนต์ก่อนนอน (ธัมมจักฯ, กรณียเมตตสูตร, อภยปริตร)
บทสวดมนต์สำหรับคนป่วย (โพชฌังคปริตร)
บทสวดบรรเทากรรมทำแท้ง (สักกัตวา)
บทสวดปรับภพภูมิแก่ดวงวิญญาณ (คาถามหาจักรพรรดิ)
บทสวดเจริญทรัพย์ เงินทองไม่ขาดมือ (คาถาเงินล้าน)
บทสวดคุ้มครองตนให้ปลอดภัย (หัวใจโมรปริตร)
บทสวดสำหรับผู้ขับขี่รถ (คาถาหลวงพ่อจรัญ)

บทสวดแก้ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ (คาถาชินบัญชร บทที่ ๓)
บทสวดสำหรับคนอยากเรียนเก่ง (คาถาชินบัญชร บทที่ ๕)
บทสวดทำให้คนชื่นชอบ (คาถาชินบัญชร บทที่ ๖)
บทสวดเสริมความสำเร็จด้านการพูด (คาถาชินบัญชร บทที่ ๗)
บทสวดทำศัตรูให้เป็นมิตร (คาถาชินบัญชร บทที่ ๘)

บทสวดเมื่อถูกผู้มีอำนาจรังแก (พาหุงฯ บทที่ ๑)
บทสวดขับไล่ผี ป้องกันคุณไสย (พาหุงฯ บทที่ ๒)
บทสวดทำสัตว์ให้เชื่อง (พาหุงฯ บทที่ ๓)
บทสวดป้องกันภัยจากโจร (พาหุงฯ บทที่ ๔)
บทสวดให้คลอดลูกง่าย (พาหุงฯ บทที่ ๕)
บทสวดแก้คนนินทา แก้คนใส่ความ (พาหุงฯ บทที่ ๖)
บทสวดป้องกันอันตรายจากงู สัตว์มีพิษ (พาหุงฯ บทที่ ๗)
บทสวดปราบคนพยศ ลูกเกเร (พาหุงฯ บทที่ ๘)

บทสวดให้บุตรในท้องเป็นอภิชาตบุตร (มงคลสูตร)
บทสวดขอลูกกับสมเด็จโตฯ
วิธีขอขมากรรมบิดามารดา

SHOPPING CART

close