, , , , ,

สวดพระปริตร 7 ตำนาน


โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี  ม่วงแดง
กระดาษ : อาร์ตมัน
จำนวน : 20 หน้า
ขนาด :  9 x 15 cm.

💥100 แผ่น พิมพ์รายชื่อได้
เป็นสติ๊กเกอร์ติดเท่านั้น
พิมพ์รายชื่อได้ 10 ชื่อ

12฿

รายละเอียด

สวดพระปริตร 7 ตำนาน

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×15.3 cm

 1. คำบูชาพระรัตนตรัย
 2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 3. บทไตรสรณคมน์
 4. ตำนานที่ 1 มงคลสูตร
 5. ตำนานที่ 2 รัตนสูตร (ย่อ)
 6. ตำนานที่ 3 กรณียเมตตสูตร
 7. ตำนานที่ 4 บทขันธปริตร
 8. ตำนานที่ 5 บทโมรปริตร
 9. ตำนานที่ 6 ธชัคคสูตร (ย่อ)
 10. ตำนานที่ 7 บทอาฏานาฏิยปริตร
 11. บทอังคุลิมาลปริตร
 12. บทโพชฌังคปริตร
 13. บทสัพพมงคลคาถา
 14. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 15. บทกรวดน้ำอุทิศบุญ

 

หน้า 12 ว่าง สำหรับพิมพ์รายชื่อ
ตัวอย่างพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

SHOPPING CART

close