ศรัทธา กุญแจสู่ความสำเร็จ ร่ำรวย เปิดประตูสู่นิพพาน

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัสสินค้า : 9786162681394
โดย. : ไพโรจน์ โสภา
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.

89฿

สินค้าหมดแล้ว

  ศรัทธาเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ
ความสำเร็จไม่ว่าของคนในระดับใด
ถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีค่าของผู้นั้น
เพราะเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้
และยิ่งถ้าเป็นความสำเร็จ
ที่สามารถดับทุกข์ได้อย่างหมดสิ้นเช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้า
ที่เรียกว่า การเข้าถึงพระนิพพานแล้ว
ก็ถือว่า
เป็นอริยทรัพย์ที่นับค่าไม่ได้เลยทีเดียว

หนังสือ ศรัทธา กุญแจสู่ความสำเร็จ ร่ำรวย เปิดประตูสู่นิพพาน นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของศรัทธา ที่ไม่ใช่เพียงแต่จะให้สำเร็จประโยชน์เฉพาะแก่การทำมาหาทรัพย์ในทางโลกเท่านั้น แต่ให้ สำเร็จประโยชน์สูงสุดในทางธรรมด้วยกล่าวคือ การเข้าถึงพระนิพพาน ดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ถือเป็นอริยทรัพย์อันนับค่าอนันต์ยิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งมวลบรรดามีในโลกนี้ หรือแม้ในโลกอื่นก็ตาม

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
บทที่ ๑ ศรัทธา คือบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ

– ศรัทธา คือบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ
– ศรัทธานำมาซึ่งทรัพย์
– ศรัทธาอันแรงกล้า นำมาซึ่งผลอันยิ่งใหญ่
– ศรัทธา ประตูสู่อริยทรัพย์
– ยิ่งศรัทธายิ่งสำเร็จ ยิ่งสำเร็จยิ่งศรัทธา
บทที่ ๒ ความหมายและลักษณะของศรัทธา
– ความหมายของศรัทธา
– เหตุให้เกิดศรัทธา
– ลักษณะของศรัทธา
– ๑. สัทธานุสารี ศรัทธาที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
– ๒. อจลศรัทธา ศรัทธาที่มั่นคง แน่วแน่ไม่หวั่นไหว
– ๓. จลศรัทธา ศรัทธาที่ไม่มั่นคง หวั่นไหวเปลี่ยนแปลง
– ๔. ศรัทธาในกาลามสูตร ศรัทธาที่เกิดจากกระบวนการไตร่ตรองพิจารณา
– ๕. อริยทรัพย์ศรัทธา ศรัทธาเป็นทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐ
– ๖. ปัญญาศรัทธา ศรัทธาเป็นบันไดสู่ปัญญา
บทที่ ๓ ศรัทธากับความอยู่รอดของบ้านเมือง
– ศรัทธากับความมั่นคงของรัฐ
– สังคมอุดมคติในสมัยพุทธกาล
– สิ้นศรัทธา สิ้นแผ่นดิน
– ศรัทธาหรือครอบงำ
บทที่ ๔ ประโยชน์สุขจากศรัทธา
๑. แรงศรัทธาของเศรษฐี
๒. แรงศรัทธาของยาจก
๓. ศรัทธาของโสเภณี
๔. ศรัทธาของคนเก็บดอกไม้
๕. ศรัทธาของชายเข็ญใจ
บทที่ ๕ ศรัทธากับความศักดิ์สิทธิ์ของมนต์คาถา
– ความศักดิ์สิทธิ์ของมนต์ เริ่มต้นด้วยศรัทธา
– รู้ไว้ใช่ว่า “นะโม” มาจากไหน
– สวดมนต์เสริมศรัทธา
– ปาฏิหาริย์การสวดพระคาถาชินบัญชร

SHOPPING CART

close