-11%
,

วางใจให้ไกลทุกข์

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-272-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 63  หน้า
ราคาปก 18  บาท

16฿ 18฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ศึกษาธรรมแล้วเหมือนกับการขัดกระจกเงา กระจกเงายิ่งใส  ยิ่งทำให้เห็นตัวเราชัดเจนมากขึ้น ต้องเอาธรรมนี้เป็นกระจกเงาส่องดูตัวเอง อย่าไปส่องดูคนอื่น  เพราะมัวแต่ส่องคนอื่น ก็จะเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่น การฟังธรรม  การปฏิบัติธรรม  ต้องใช้โยนิโสมนสิการให้ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แล้วธรรมที่เราศึกษามาดีนั้นจะได้เป็นเพื่อนแท้  เป็นสิ่งคลายทุกข์ได้ตลอดไป

โอวาทธรรม  พระอาจารย์มหาบุญช่วย  ปัญญาวชิโร

SHOPPING CART

close