,

พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งทานบารมี

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัสสินค้า : 9786162682711
โดย. : สมควร กองศิลา
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 79 บาท

79฿

สินค้าหมดแล้ว

พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งทานบารมี” ในรูปแบบของการ์ตูน

ผลงานการสร้างสรรค์ของ สมควร กองศิลา ที่นำเสนอการเล่าเรื่องตามสไตล์อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้อรรถรสที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปที่เคยอ่าน

 

สารบัญภายในเล่ม

 • ปก
 • คำนำสำนักพิมพ์
 • คำนิยม ๑  โดยพระราชธรรมวาที  (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)
 • คำนิยม ๒  โดย อรรจน์  สีหะอำไพ
 • สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ.  การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
 • ท้าวพันธุมราช  เจ้านครแห่งกรุงพันธุมดี
 • ผุสดีเทวี  กับ พร ๑๐ ประการ
 • ท้าวสีพีราช เจ้านครแห่งกรุงเชตุดร แคว้นสีพี
 • พระนางผุสดี  ประสูติพระราชกุมารนามว่า “เวสสันดรกุมาร”
 • พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายเวสสันดรกับพระนางมัทรี
 • ประสูติพระชาลีกุมารและพระกัณหากุมารี
 • เจ้าชายเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พราหมณ์ทั้ง ๘
 • พระราชทานรถพระที่นั่งแก่พราหมณ์ทั้ง ๔
 • มุ่งหน้าสู่เขาวงกต
 • ชูชกมีเมียสาว “อมิตตดา”
 • พระเวสสันดรประทานสองกุมารแด่ชูชก
 • พระเวสสันดรประทานพระนางมัทรีแด่พระอินทร์จำแลงมา
 • พร ๘ ประการ
 • ชูชกคนโลภมาก
 • เชิญพระเวสสันดรกลับคืนสู่วังเวียง
 • ภาคผนวก : ตัวละครสะท้อนคุณธรรม
 • บารมี ๓๐ ทัศ
 • บารมี ๑๐ ของพระเวสสันดร
 • จากใจนักเขียน
 • ข้อมูลเล็กเกี่ยวกับนักเขียน (สมควร  กองศิลา)

SHOPPING CART

close