, , , , , ,

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ ๙๙ จบ


ISBN 978-616-268-566-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 2  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

18฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ 99 จบ

สารบัญ

 • บทนำ
 • บทบูชาพระ
 • บทกราบพระ ๖ ครั้ง
 • คำสมาทานศีล ๕
 • คำอาราธนาพระ
 • บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
 • บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • พระคาถามหาจักรพรรดิ ๙๙ จบ
 • คำอธิษฐานแผ่บุญ
 • คำอธิษฐานรวมบุญ
 • ความหมายของพระคาถามหาจักรพรรดิ

การสวดพระคาถามหาจักรพรรดินั้น
จะสวด ๙ จบ ๙๙ จบ หรือ ๑๐๘ จบ
สวดหรือกี่จบก็ได้ขึ้นอยู่กับศรัทธาและความตั้งใจ
ของผู้สวดเป็นสำคัญ กล่าวคือ ก่อนสวดพึงกำหนดไว้ในใจว่า จะสวดกี่จบ แล้วตั้งใจสวดให้ได้ตามที่ตั้งใจ
การทำเช่นนี้ เป็นการบำเพ็ญสัจจบารมี ไปด้วยในตัว

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

พลังครอบจักรวาล
ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
เพิ่มบุญบารมี
ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณ
และเจ้ากรรมนายเวร

พระคาถามหาจักรพรรดินี้ เมื่อนำมาสวดภาวนาอยู่ทุกวัน ย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ทั้งในการคิดและการกระทำ ทั้งยังป้องกันอันตรายทั้งปวง ให้มีโชคลาภ มีกิจมีใช้ไม่หมด ดังมีสมบัติจักรพรรดิอยู่กับตัว เป็นคาถาที่วิเศษดีนัก ผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา

บูชาพระ
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
(๓ จบ)

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต
อาคันติมายะ อิติภะคะวา
(๓ จบ)

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
(๓ จบ)

บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
(๓ จบ)

นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา
สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณ

สัพเพ พุทธา
สัพเพ ธัมมา
สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ
ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ
รักขัง พันธามิ สัพพะโส
(3 หรือ 5 จบ)

พุทธัง อธิฏฐามิ
ธัมมัง อธิฏฐามิ
สังฆัง อธิฏฐามิ
(ให้อธิษฐานจิตแผ่)

อธิษฐานแผ่อุทิศส่วนบุญให้แก่ตัวเองก่อน
โดยอุทิศให้เจ้าของกายสังขาร
เจ้ากรรมนายเวร และเจ้าเกณฑ์ชะตา
บอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ของตนเอง

ต่อจากนั้นอุทิศให้เทพยดา
อินทร์ พรหม ยมยักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง
แล้วอธิษฐานให้สรรพดวงวิญญาณทั้งหลาย
ที่ยังอยู่ในอบายภูมิ สัมภเวสี โอปปาติกะ
ได้ปรับภพภูมิหรือ
จงได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดี

SHOPPING CART

close
blank
blank