, ,

ชุด ประโยค ป.ธ.6


820฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.6

  1. สมันตปาสาทิกา ภาค 3 บาลี (ตติโย ภาโค) 200 บาท
  2. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค) 210 บาท
  3. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน1 100 บาท
  4. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน2 85 บาท
  5. สมันตปาสาทิกา จุลวรรค 100 บาท
  6. สมันตปาสาทิกา ปริวารวรรค 125 บาท

จำหน่ายชุดละ 820 บาท (ไม่ขายแยกเล่ม)

SHOPPING CART

close
blank
blank