, ,

ชุด ธรรมภาษิต


550฿

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ธรรมภาษิต 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง เตือนตนให้เป็นคนดี
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ที่พึ่งอันประเสริฐ
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง ทิศทาง-หางเสือ
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง จากใจถึงใจ
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง ผู้เสียสละ
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง ผู้พิชิตมาร
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง เห็นยาวดีกว่าสั้น
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง ปิดประตูอบาย
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง เชื่อมั่นตนเอง
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง ชี้ขุมทรัพย์ให้

SHOPPING CART

close