blank

อังคุลิมาลปริตร (ตำนานที่ 9)

ใจความสำคัญ : มีคำแปลว่า “ดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่อาตมาถือกำเนิดโดยชาติอริยะแล้ว (บวชในพุทธศาสนาของพระอริยเจ้า) ไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ เลย ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ

Read More
blank

คำขอขมาและอโหสิกรรม

คำขอขมา และคำอโหสิกรรม รวมบท ขอขมาโทษ ขออโหสิกรรมต่างๆ ขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาลาโทษต่อบิดามารดา หรือผู้ที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์ คำขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร คำอุทิศบุญ คำอธิษฐานเบิกบุญ

Read More
blank

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

รวมบทคาถาเมตตามหาเสน่ห์ ทั้งที่มีในพระไตรปิฎก ในวรรณกรรมไทย คาถาของพระเกจิอาจารย์ และที่สวดตามๆ กันมา ไม่ทราบที่มา ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล มีหลากหลายคาถา หลากหลายสรรพคุณให้เลือกใช้ ตั้งแต่สวดล้างหน้า คาถาเสกใส่สิ่งของ(ขุนแผน)

Read More
blank

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอแปดริ้ว จังหวัดะเชิงเทรา กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

Read More
blank

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

สวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณอีก 9 จบ และจึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

Read More
blank

บทสวดมนต์วันพระ

สวดมนต์วันพระ สร้างพลังสติ พลังสมาธิ เสริมจิตให้เข้มแข็ง ทำจิตให้สงบ ในวันพระใหญ่ วันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันพระปกติ บทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน การสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดเป็นประจำก่อนนอนทุกวัน

Read More
blank

คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วเริ่มสวด กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ (3 จบ) คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธเพื่อขอทรัพย์ ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วเริ่มสวด กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

Read More
blank

บทชยปริตร (ตำนานที่ 12)

ใจความสำคัญ : บทสวดอวยชัยให้มีชัยชนะและประสบผลสำเร็จในการทำกิจมงคลทุกอย่าง
ดุจพระพุทธเจ้าบรรลุผลสำเร็จจากการตรัสรู้ มีชัยเหนือกิเลสมาร ยังความปลื้มปีติให้บังเกิดมีแก่เหล่าเทวดา มนุษย์ และพระประยูรญาติ ฉะนั้น

Read More
blank

ธชัคคสูตร (ย่อ) (ตำนานที่ 7)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ.

Read More
blank

บทสัมพุทเธ

ใจความสำคัญ : เป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าจำนวน ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์ ที่ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก และขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น รวมถึงอานุภาพแห่งพระธรรม และพระสงฆ์ ช่วยขจัดอุปสรรค และอันตรายที่จะพึงมีให้พินาศไป

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank