fbpx
blank

บทชุมนุมเทวดา

จความสำคัญ : สวดอัญเชิญเทวดาที่สถิต ณ สถานที่ต่างๆ ให้มาประชุมรับฟังการสวดมนต์ อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่มา : สวดมนต์ฉบับหลวง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) หน้า ๑

Read More
blank

บทสวดมนต์ก่อนนอน ประจำวัน

การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ยอดมงคลอันสูงสุด เพื่อชำระจิตขงอตนจากเรื่องราวต่างๆ ที่เผชิญมาตลอดทั้งวัน ปรับกายปรับใจให้สะอาด สงบ เป็นสุข ก่อนหลับนอน

Read More
blank

บทสวดมนต์ รัตนสูตร

บทรตนสูตร เป็น 1 ในบทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน พระสงฆ์นิยมสวดในงานเจริญพระพุทธมนต์ เป็นรตนสูตร เป็นทำน้ำมนต์ ที่เคยทำมาแล้วในสมัยพุทธกาล

Read More
blank

พระคาถามหาจักรพรรดิ

พลังครอบจักรวาล ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เพิ่มบุญบารมี
ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร

Read More
blank

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา คือ เทศนากัณฑ์แรก พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนทำให้เกิดพระอริยสงฆ์สาวก รูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

Read More
blank

บทสวดมนต์ คาถาอุณหิสสวิชัย

หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อคาถานี้ และบางท่านอาจเคยสวดมาแล้ว คาถานี้ได้ชื่อว่า คาถากันตาย เหตุที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะมีเรื่องเล่าว่า

Read More
blank

บทสวดมนต์ คาถามหาเมตตาใหญ่

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ ๑. หลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักของมนุษย์

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank
0