fbpx

บทสวดมนต์ รัตนสูตร

บทรตนสูตร เป็น 1 ในบทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน พระสงฆ์นิยมสวดในงานเจริญพระพุทธมนต์ เป็นรตนสูตร เป็นทำน้ำมนต์ ที่เคยทำมาแล้วในสมัยพุทธกาล

Read More

คาถามหาจักรพรรดิ

พลังครอบจักรวาล ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เพิ่มบุญบารมี
ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร

Read More

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา คือ เทศนากัณฑ์แรก พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนทำให้เกิดพระอริยสงฆ์สาวก รูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

Read More

บทสวดมนต์ คาถาอุณหิสสวิชัย

หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อคาถานี้ และบางท่านอาจเคยสวดมาแล้ว คาถานี้ได้ชื่อว่า คาถากันตาย เหตุที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะมีเรื่องเล่าว่า

Read More

บทสวดมนต์ คาถามหาเมตตาใหญ่

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ ๑. หลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักของมนุษย์

Read More

บทสวดมนต์ พาหุงมหากาฯ

พุทธชัยมงคลคาถา หรือบทสวดพาหุงมหกา เป็นบทสวดที่ชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักและนิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์ที่นับถือในองค์หลวงพ่อจรัญ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

Read More

บทสวดมนต์ข้ามปี ฉบับย่อ

ท่านที่ประสงค์อยากจะสวดมนต์ข้ามปี แต่ไม่รู้จะสวดบทไหน ขอแนะนำบทสวด ๑๐ บทสวดมนต์ทีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แนะนำให้พุทธศาสนิกชนได้สวด

Read More

SHOPPING CART

close
0