blank

อังคุลิมาลปริตร (ตำนานที่ 9)

ใจความสำคัญ : มีคำแปลว่า “ดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่อาตมาถือกำเนิดโดยชาติอริยะแล้ว (บวชในพุทธศาสนาของพระอริยเจ้า) ไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ เลย ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ

Read More
blank

บทสวด 7 ตำนาน 12 ตำนาน และความเป็นมา

บทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน มีที่มาอย่างไร มีบทใดบ้าง แต่ละบทมีประวัติย่อ และใจความสำคัญของบทสวด พร้อมอานุภาพป้องกันอะไรบ้าง ?

Read More
blank

คำขอขมาและอโหสิกรรม

คำขอขมา และคำอโหสิกรรม รวมบท ขอขมาโทษ ขออโหสิกรรมต่างๆ ขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาลาโทษต่อบิดามารดา หรือผู้ที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์ คำขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร คำอุทิศบุญ คำอธิษฐานเบิกบุญ

Read More
blank

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

รวมบทคาถาเมตตามหาเสน่ห์ ทั้งที่มีในพระไตรปิฎก ในวรรณกรรมไทย คาถาของพระเกจิอาจารย์ และที่สวดตามๆ กันมา ไม่ทราบที่มา ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล มีหลากหลายคาถา หลากหลายสรรพคุณให้เลือกใช้ ตั้งแต่สวดล้างหน้า คาถาเสกใส่สิ่งของ(ขุนแผน)

Read More
blank

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอแปดริ้ว จังหวัดะเชิงเทรา กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

Read More
blank

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

สวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณอีก 9 จบ และจึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

Read More
blank

คาถามหาลาภหลวงพ่อรวย

คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัมพุทธชิตา จะ สัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา สัพพโส คุณะวิภา สัมปัตโต นะรุตตะโม

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank