blank

บทสวดมนต์ขอลูกกับสมเด็จโตฯ

สามีภรรยาที่แต่งงานแล้ว อยากจะมีลูกแต่ไม่มีสักที ขอแนะนำเคล็ดลับการขอลูกกับสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระอริยสงฆ์ผู้ทรงบารมี มีเมตตาสูง ผู้ที่ขอลูกจากท่านมักจะสมหวัง ลูกที่เกิดมาก็มีบุญบารมี สุขภาพแข็งแรง ฉลาด ว่าง่ายสอนง่าย

Read More
blank

บทสวดมนต์บรรเทากรรม ทำแท้ง

บทสวดมนต์เพื่อบรรเทากรรมหนัก จากการทำแท้งลูก เพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ยอมรับโทษขอขมากรรม ขออโหสิกรรม และอุทิศบุญให้แก่เด็ก แก่ดวงวิญญาณที่จากไป ให้เขาได้รับส่วนบุญ และอโหสิกรรม และได้ไปเกิดยังภพภูมิที่ดี เช่น มนุษย์ หรือสวรรค์

Read More
blank

คำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

“จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นนิโรธ

Read More
blank

บทอนัตตลักขณสูตร

หลังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ แล้ว ถัดจากนั้น ๕ วัน คือในวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ทรงแสดงธรรมชื่ออนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์อีกครั้ง

Read More
blank

บทจุลชัยปกรณ์

บทสวดพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีเหนือหมู่มารทั้งปวง นิยมสวดกันอย่างแพร่หลายแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีอานุภาพขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย พร้อมภัยอันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ให้บังเกิดความสวัสดีมีชัยรุ่งเรืองทุกประการ

Read More
blank

ประวัติไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เมื่อเอ่ยถึง “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” แห่งวัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้ เพราะมีคำร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็น “เทพแห่งสามัญชน” “ขอได้ ไหว้รับ” ปรารถนาสิ่งใดเมื่อเอ่ยขอแล้วก็จะสมหวัง

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank