blank

บทสวดมนต์ก่อนนอน ประจำวัน

การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ยอดมงคลอันสูงสุด เพื่อชำระจิตขงอตนจากเรื่องราวต่างๆ ที่เผชิญมาตลอดทั้งวัน ปรับกายปรับใจให้สะอาด สงบ เป็นสุข ก่อนหลับนอน

Read More
blank

วิสาขบูชา วันแห่งการตื่น รู้ เบิกบาน

วันวิสาขบูชา หรือวันสำคัญสากลของโลก ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank