ทีมงานของเรา

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด
Liang Chiang for Buddhism Publishing Co., Ltd.

ทีมงานและบริการของเรา เน้นคุณภาพและความพึงพอใจลูกค้า เราใส่ใจในรายละเอียดทั้งเนื้อหาและสาระ ยังคงสืบสานความเพียรเพื่อพระพุทธศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง นำไปสู่การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันและมีความสุขอย่างแท้จริง

ที่ปรึกษาและทีมคณาจารย์

ที่ปรึกษาและทีมคณาจารย์ ทั้งบรรพชิตและฆราวาสที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหลักธรรมคำสอนและหลักภาษาบาลี เพื่อให้การเผยแผ่หลักธรรมเป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพมากที่สุด
และเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่ยั่งยืนนานตลอดไป

ที่ปรึกษา

 1. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
 2. พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนทโร) น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
 3. พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) น.ธ.เอก,พธม. (กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
 4. พระมหาสมศักดิ์ ธนปญฺโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ. (การสอนภาษาไทย), ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
 5. พระมหาเอกสิทธิ์ อคฺคปญฺโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.๙ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
 6. พระบุญส่ง อโนมปญฺโญ ประโยค ๑-๒, น.ธ.เอก, พธ.บ. (การสอนสังคม)

ทีมคณาจารย์ของสำนักพิมพ์

 1. ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (ภาษาไทย) บรรณาธิการ
 2. ไพยนต์ กาสี น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (รัฐศาสตร์), น.บ.
 3. อนุชิต คำซองเมือง น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ค.บ. (พุทธศาสนา)
 4. วันนา มากมาย น.ธ.เอก, ป.ธ,๙, อวท. (คอมพิวเตอร์), ศศ.ม. (การบริหารยุติธรรม)
 5. มนิจ ชูชัยมงคล น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
 6. อรุณ อาจทวีกุล น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, ค.บ. (พุทธศาสนา)
 7. ประดิษฐ์ เจาจารึก น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (ปรัชญา)

ฝ่ายศิลปกรรม พิสูจน์อักษร
ภาพประกอบ

ฝ่ายศิลปกรรมของเรา เน้นให้เข้าใจง่าย จัดวรรคตอน จัดหัวข้อ
การให้สีที่เน้น ดูง่าย เข้าใจง่าย จดจำได้ง่าย พร้อมทั้งคัดสรรเนื้อหาสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด แหล่งที่มาอ้างอิง ข้อมูลที่ถูกต้อง

ออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดอาร์ตเวิร์ครูปเล่ม

 1. อนุชิต คำซองเมือง ออกแบบ, จัดอาร์ต
 2. มรุต จินตนธรรม ออกแบบ, จัดอาร์ต
 3. เสาวณีย์ เที่ยงตรง ออกแบบ, จัดอาร์ต
 4. สุกัญญา บุญทัน ออกแบบ, จัดอาร์ต

พิสูจน์อักษร

 1. ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ พิสูจน์อักษร
 2. ประดิษฐ์ เจาจารึก พิสูจน์อักษร
 3. อรัญ มีพันธ์ พิสูจน์อักษร
 4. หนูคล้าย กุกัญยา พิสูจน์อักษร
 5. อุธร นามวงศ์ พิสูจน์อักษร

จัดส่งสินค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

จัดส่งสินค้าภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยรถกระบะของสำนักพิมพ์
การจัดส่งต่างจังหวัดด้วยบริการที่หลากหลาย ตามความด่วนและความต้องการของลูกค้า
จัดส่งสินค้าต่างประเทศทางเครื่องบินและทางเรือ

Kerry Express Flash Express J&T Express Golod Transport
ไปรษณีย์ EMS NTC Express บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด (ทุกสาขา) Standard Express

โรงพิมพ์ และการจัดพิมพ์
ซัพพลายเออร์

เรามีโรงพิมพ์ และซัพพลายเออร์ที่พร้อมให้บริการงานพิมพ์ ทั้งระบบออฟเซท ทำเพลท
และเครื่องปริ้นท์ดิจิตอล รวดเร็ว ไม่ว่าจะพิมพ์ปริมาณน้อยหรือจำนวนมาก
เรามีฝ่ายผลิตที่พร้อมให้บริการ มั่นใจในคุณภาพและรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย ผิดพลาด 

โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, หจก. แอลซีพี ฐิติพรการพิมพ์, แอลซีพี 45 การพิมพ์,
บริษัท พีอาร์ คัลเลอร์พริ้นท์ จำกัด, บริษัท นีโอแพป จำกัด, โปรเซสพรีเพรส 


ทีมงานจ้างพิมพ์

บริการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ แผ่นพับสวดมนต์
โปสเตอร์ปฏิทิน ใบปลิวสวดมนต์ พิมพ์ใหม่ทั้งเล่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนปก เปลี่ยนเนื้อใน
และพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพเพิ่มเติม

 1. ไพยนต์ กาสี งานจ้างพิมพ์  โทร. 02-427-0989089-619-5891   piyon321@hotmail.com
 2. เสน่ห์ แก้วนิล ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร. 061-478-9947
 3. อรทัย จิตงาม งานจ้างพิมพ์ โทร. 02-872-9191062-192-8936  lc2ubook@gmail.com

ทีมสั่งซื้อ สั่งพิมพ์

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือ และสั่งพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน มีรายชื่อเพิ่มเติมในหนังสือ

 1. อรทัย จิตงาม โทร. 02-872-9191062-192-8936  lc2ubook@gmail.com
 2. ชุติมณฑน์ แก้วกองทอง โทร. 082-684-7223
 3. ไพรวรรณ พลบุตร โทร. 080-155-8899
 4. ทีมเพจ @LC2UBOOK
 5. ทีมไลน์ @LC2U

ทีม Website

จัดทำ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์และเว็บในเครือ, เว็บมาสเตอร์ แอดมิน โปรแกรมเมอร์ การตลาดออนไลน์

 1. อนุชิต คำซองเมือง น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ค.บ. (พุทธศาสนา)
 2. วันนา มากมาย น.ธ.เอก, ป.ธ,๙, อวท. (คอมพิวเตอร์), ศศ.ม. (การบริหารยุติธรรม)
 3. อรุณ อาจทวีกุล น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, ค.บ. (พุทธศาสนา)

โชว์รูมหน้าร้าน (ตึก 100 ปี)
ร้านหนังสือธรรมะ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง 

105/95-96 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140 คลิกเพื่อดูแผนที่สนพ. 
โทร. 02-427-7775, 02-872-7577

ร้านฝากขายหนังสือของสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

THAIBOOK FAIR


 

SHOPPING CART

close