บทสวดมนต์วันพระ

สวดมนต์วันพระ สร้างพลังสติ พลังสมาธิ เสริมจิตให้เข้มแข็ง ทำจิตให้สงบ ในวันพระใหญ่ วันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันพระปกติ บทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน การสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดเป็นประจำก่อนนอนทุกวัน

Read More

สวดมนต์เช้า

สวดมนต์เช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทาง ก่อนออกจากบ้าน ก่อนไปทำงานประจำวัน ก่อนออกไปติดต่อทำธุรกิจ ประสานงาน ก่อนออกไปค้าขาย สวดมนต์ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเพื่อเป็นการสร้างสติ สร้างสมาธิ สร้างกำลังใจ รวบรวมพลัง

Read More

SHOPPING CART

close