บทสวดมนต์วันพระ

สวดมนต์วันพระ สร้างพลังสติ พลังสมาธิ เสริมจิตให้เข้มแข็ง ทำจิตให้สงบ ในวันพระใหญ่ วันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันพระปกติ บทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนนอน การสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดเป็นประจำก่อนนอนทุกวัน

Read More

SHOPPING CART

close