บทนิพเพธิกสูตร

บทสวดที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับกรรม ๖ ประการ คือ ๑. กรรมคืออะไร ๒. กรรมเกิดได้อย่างไร ๓. กรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร ๔. การให้ผลของกรรมเป็นอย่างไร ๕. ความสิ้นกรรมเป็นอย่างไร ๖. ทำอย่างไรจึงจะถึงความสิ้นกรรม

Read More

SHOPPING CART

close