บทสวดมนต์ พุทธบารมี

บทสวดมนต์ประจำวันก่อนนอน ด้วยบทพุทธบารมี เป็นบทสวดว่าด้วยบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาตลอด ๔ อสงไขย ๑ แสนมหากัป เพื่อเป็นฐานสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำแนกไว้ ๓๐ ประการ แบ่งเป็นขั้นบารมี ๑๐ ประการ

Read More

SHOPPING CART

close