, , , ,

ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม


รหัส isbn 978-616-268-622-1
ขนาดสินค้า 13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

16฿

ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม

 

สารบัญ

หนังสือ #ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ #ใช้หนี้กรรมอย่างไรไม่ให้ทุกข์ อธิบายลักษณะการให้ผลของกรรม เคล็ดลับใช้หนี้กรรมอย่างไรไม่ให้ทุกข์

ส่วนที่ ๒ #ต้นเหตุผลกรรม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดแก่ชีวิตว่ามาจากกรรมอะไร โดยยกเรื่องราวในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามาเป็นตัวอย่างเทียบเคียง ๑๕ เรื่อง

ส่วนที่ ๓ #สวดมนต์แก้กรรม ประกอบด้วยบทสวดพาหุงมหากาฯ และนิพเพธิกสูตรแปล บทสวดที่จะทำให้ผู้สวดรู้จักกรรม เหตุเกิดแห่งกรรม ความสิ้นกรรม และข้อปฏิบัติที่ทำให้สิ้นกรรม ซึ่งเป็นพระพุทธพจน์โดยตรง ขออนุโมทนาสาธุ
.
**สารบัญ**
#ใช้หนี้กรรมอย่างไรไม่ให้ทุกข์
รูปแบบการให้ผลของกรรม
๑. กรรมให้ผลแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน
๒. กรรมให้ผลโดยอ้อม
– กรรมให้ผลคนจึงสำนึก
– ทุกคนล้วนมีหนี้กรรมต้องชดใช้
– พระอรหันต์ยังต้องชดใช้หนี้กรรม
– กรรมติดใจไปทุกภพชาติ
– กรรมก่อเกิดร่างกายเพื่อใช้ลงโทษใจ
– เพราะมีกายพระอรหันต์จึงต้องใช้หนี้กรรม
– เพราะไม่ยึดมั่นในกาย จิตใจจึงไร้ทุกข์

#ต้นเหตุผลกรรม ๑๕ ตัวอย่าง
๑. เหตุใดถึงถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด
๒. เหตุใดจึงเป็นหมันไม่มีลูก
๓. เหตุใดจึงเกิดมาตาบอด
๔. เหตุใดจึงถูกกักขัง หรือประสบอุบัติเหตุให้ติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาหลายวัน
๕. เหตุใดเกิดมาหลังค่อม
๖. เหตุใดเกิดมาปัญญาทึบ
๗. เหตุใดเกิดมาร่างกายพิการ
๘. เหตุใดจึงถูกฆ่ามัดถ่วงน้ำ
๙. เหตุใดก่อนตายจึงมีอาการแปลกๆ
๑๐. เหตุใดป่วยเป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หาย
๑๑. เหตุใดเกิดมาปากเหม็นมีกลิ่นปาก
๑๒. เหตุใดจึงถูกใส่ร้ายป้ายสี
๑๓. เหตุใดจึงถูกรุมฆ่าตาย
๑๔. เหตุใดจึงถูกไฟครอกตายทั้งเป็น
๑๕. เหตุใดจึงถูกสังหารหมู่

#สวดมนต์แก้กรรม
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนมัสการพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– คำสมาทานศีล ๕
– บทสรรเสริญพระรัตนตรัย
– บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– บทชัยปริตร (มหากา)
– บทสัพพมงคลคาถา
– บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
– บทนิพเพธิกสูตร
– คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
– คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– คำแผ่ส่วนบุญขออโหสิกรรม
– คำกรวดน้ำย่อ
– คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– คำอธิษฐานกรวดน้ำลงดิน

 

 

SHOPPING CART

close