, ,

ใต้ร่มเงาธรรม

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-289-6
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

28฿

สินค้าหมดแล้ว

สารบัญภายในเล่ม


ใต้ร่มเงาธรรม  พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม)

คำนำสำนักพิมพ์

ชีวิตก่อนอุปสมบท
เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
เสียงมหัศจรรย์ในวันลาสิกขา
กลับใจไม่ลาสิกขา
ฝากไว้ให้ได้คิด
นะโม  คือ  นอบน้อม  อ่อนหวาน
แสวงหาความรู้  พบครูคนแรก
วัด  คือ  สถาบันพัฒนาคุณธรรม  อาชีพ  สังคม
ไปพบพระป่าเพื่อเรียนวิชายืดเหรียญ
โยมผู้ใหญ่บ้านเล่าขานตำนานเหรียญ
เจรจาขอเรียนวิชายืดเหรียญ
พระอาจารย์ไม่โปรด
พระพุทธเจ้าสอนอะไร
ถูกด่าว่าคลั่งความขลังของอาจารย์
ความแหลมคมของพระอาจารย์
ขอฝากตัวเป็นศิษย์ติดตาม
พระอาจารย์ให้กลับมาตอนอายุ  45  ปี
ธรรมะฝากลาจากอาจารย์
แสวงหาความรู้กับครูหลายท่าน
ท่องเมืองนรกคุยกับยมบาล
อายุครบ  45  พบหลวงพ่อต้นไทรอีกแล้ว
สติปัฏฐาน  4  วิชาพ้นทุกข์
ฝึกสติด้วยอิริยาบถยืน
ฝึกจิตจับกระแสอารมณ์
ศีลที่อยู่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย
มีสติก็มีศีล  มีศีลก็มีทรัพย์
สีรถที่เป็นมงคล  คือ  สีที่ตนชอบ
ฤกษ์ดียามดี  คือ  เวลาที่พร้อม
ทำบุญต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง  3  กาล
งานภาวนา  ช่วยแก้ปัญหา  เสียเวลาแต่ไม่เสียเงิน
เงินทองจะไหลมาเทมา  ถ้ามีสติปัญญาสมบูรณ์
จิตงอก  เงินงอก  จิตหด  เงินหด
จิตมีไฟ  ทำอะไรก็สำเร็จ
พระธรรมทั้งหมด  ลดลงเหลือ  3-2-1

สวดมนต์ให้ขลัง  ต้องมีพลังแห่งสติปัญญา

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล  5
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทบารมี  30  ทัศ
บทโพชฌังคปริตร
บทสัพพมงคลคาถา
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
บทกรวดน้ำ  (ย่อ)
บทอุทิศและอธิษฐานบุญ

SHOPPING CART

close