,

แผ่นพับ บทสวดมหาสมยสูตร


โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : อาร์ตมัน
จำนวน : 20 หน้า
ขนาด :  9 x 20.5 cm.

💥100 แผ่น พิมพ์รายชื่อได้
เป็นสติ๊กเกอร์ติดเท่านั้น
พิมพ์รายชื่อได้ 10 ชื่อ

15฿

สารบัญ

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 • บทมหาสมยสูตร
 • บทอัญเชิญเทวดากลับ
 • บทสัพพมงคลคาถา
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทอุทิศและอธิษฐานบุญ
 • บทกรวดน้ำย่อ
 • คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

SHOPPING CART

close