แผ่นพับสวดมนต์ คาถาเงินล้าน

คาถามหาจักรพรรดิ คาถาบูชาพระสุนทรีวาณี คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เคล็ดลับการสวดให้เป็นผล อย่าสวดด้วยความโลภ ให้สวดด้วยศรัทธาที่เชื่อมั่นในอานุภาพของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณครูบาอาจารย์ สวดด้วยสติ สมาธิที่ตั้งมั่น จริงจัง สม่ำเสมอ ติดต่อกัน ๒ เดือน จักเห็นผล บุญบังเกิด ลาภผลมีไม่ขาดสาย ทำกิจอันใดมีความคล่องตัว สำเร็จได้ดังใจหวัง สมาธิแน่วแน่ จิตแจ่มใส ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

 หน้าที่ 8 สุดท้าย พื้นที่ว่าง สามารถพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 

พระคาถาเงินล้าน

สวดวันละ ๙ จบ ๓๐ จบ หรือ ๑๐๘ จบตามแต่โอกาสอำนวย สวดช้าๆ เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา
สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.
พรหมา จะ มะหาเทวา
อะภิลาภา ภะวันตุ เม.
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ
ภะวันตุ เม. มิเตพาหุหะติ.
พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
สัมปะติจฉามิ. เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.

คำอธิษฐานขออโหสิกรรม

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ในบัดนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินแล้ว ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาตินี้ก็ดี
ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงอนุโมทนารับเอาส่วนกุศลนี้ เมื่อรับแล้ว ขอโปรดอโหสิกรรมให้แก้ข้าพเจ้า นับตั้งแต่วันนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ แก่เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทวดาทั้งหลายที่สถิตทั่วสากลจักรวาล ตลอดถึงพญายมราช ขอเทวดาทั้งหลายและพญายมราช จงอนุโมทนารับเอาส่วนกุศลนี้ และโปรดร่วมเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่บิดามารดา
ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกระดับ สรรพวิญญาณและสัมภเวสีทุกตัวตน ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ที่เสวยสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยทุกข์อยู่ก็ดี ที่เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนารับเอาส่วนกุศลนี้ และพึงได้รับประโยชน์สุข เช่นเดียวกับ
ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้
จงเป็นพลวปัจจัยหนุนส่งให้ข้าพเจ้าประสบแต่สิ่งที่ดี
มีแต่ความสุข ห่างไกลทุกข์ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
และได้ดวงตาเห็นธรรม ในเร็ววันด้วยเทอญ.

SHOPPING CART

close