, , ,

แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง


แผ่นพับสวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง

ขนาด 9.35 x 16.5 ซม.
พิมพ์ 1 สี / 8 หน้า

7฿

แผ่นพับสวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง

 1. ปางมหากุมารประทานพร
 2. ปางอโรคยา
 3. ปางโกญจเนศวร
 4. ปางตรีมุข คณปติ (ปางยืน)
 5. ปางถอดงาประทานพร
 6. ปางนาฏลีลา
 7. ปางนาฏราช
 8. ปางนิรมานกาย
 9. ปางเบญจเศียร
 10. ปางมหาโมทกะกุมาร
 11. ปางมหาดาบส
 12. ปางมหาสุรัสวดี
 13. ปางปัทมบงกช
 14. ปางยาตรา
 15. ปางศรีชูบา ดิษติ กานาปติ
 16. ปางเสวยสุข

 หน้าที่ 8 สุดท้าย พื้นที่ว่าง สามารถพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 

SHOPPING CART

close