แผ่นพับสวดมนต์
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คุ้มครองป้องกันภัยจากภูตผีปีศาจ คุณไสย
ขอพรให้มีความสำเร็จ ด้านการงาน การเงิน ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่นคง
วิธีบูชา ให้จุดธูป ๙ ดอก ดอกกุหลาบ ๙ ดอก ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดบูชาดังนี้

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัททะภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวัณโณ นะโมพุทธายะ.

สวดขอทรัพย์โชคลาภ ๙ จบ

เวสสะ พุสะ มะหาลาโภ นะโมพุทธายะ.

  1. คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
  2. คาถาพญายม
  3. คาถาขอทรัพย์พญานาคราช
  4. คาถาบูชาพระราหู
  5. พระคาถาเงินล้าน
  6. พระคาถามหาจักรพรรดิ
  7. คาถาบูชาพระสุนทรีวาณี

 หน้าที่ 8 สุดท้าย พื้นที่ว่าง สามารถพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 

SHOPPING CART

close