,

แก้เคราะห์กรรมทำได้เอง


รหัส isbn 978-616-704-792-8
ขนาดสินค้า 10.5 x  19.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

25฿

สารบัญภายในเล่ม


 

– รู้เท่า เอาไว้กัน รู้ทัน เอาไว้แก้ รู้ความหมายอย่างแน่แท้ จะได้ทั้งแก้และกัน
– เคราะห์ ตามความหมายในทางโหราศาสตร์
– เคราะห์ ตามความหมายในทางพุทธศาสน์
– ใครคือคนเคราะห์ร้าย ?
– กรรม ตามความหมายทางพุทธศาสน์
– จะแก้กรรม ต้องรู้ทางก่อกรรม
– คู่กรรม ที่ทำให้เห็นความต่างระหว่างชั่ว-ดี
– แก้เคราะห์กรรม ตามวิถีพุทธ
– ทัศนะพระสงฆ์ไทยในเรื่องการแก้เคราะห์กรรม
– การแก้กรรมด้วยตนเอง
– กรรมเกี่ยวกับคนในครอบครัว
– กรรมทำให้เกิดในครอบครัวที่ไม่รักกัน
– กรรมทำให้ครอบครัวแตกแยก
– กรรมที่ทำให้ไม่มีลูก
– กรรมที่ทำให้มีลูกเกเรไม่เชื่อฟัง
– กรรมที่ทำให้มีลูกติดอบายมุข
– กรรมจากการทำแท้ง
– กรรมที่ทำให้ไม่มีคู่ครอง
– กรรมทำให้ได้คู่ครองไม่ดี
– กรรมทำให้ได้สามี-ภรรยาเจ้าชู้
– กรรมทำให้ต้องเป็นเมียน้อย
– กรรมทำให้ต้องอยู่อย่างเดียวดายในยามบั้นปลายชีวิต
– กรรมที่ทำให้ต้องโยกย้ายถิ่นฐานบ่อย
– กรรมเกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ
– กรรมทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้า
– กรรมที่ทำให้พบแต่ความล้มเหลว
– กรรมที่ทำให้ตกงานบ่อยครั้ง
– กรรมที่ทำให้ถูกนินทาใส่ร้าย
– กรรมที่ทำให้ไม่มีเสน่ห์น่ารักใคร่
– กรรมที่ทำให้ลำบากในการเดินทาง
– กรรมที่ทำให้ขัดสน อดมื้อ กินมื้อ
– กรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนรับใช้
– กรรมที่ทำให้ค้าขายขาดทุนตลอด
– กรรมที่ทำให้ถูกคดโกงเอาเปรียบ
– กรรมทำให้เดือดร้อนเสียทรัพย์ไฟไหม้บ้าน
– กรรมเกี่ยวกับสุขภาพกาย-ใจ
– กรรมที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
– กรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็ง
– แก้กรรมที่ทำให้ปวดศีรษะ
– กรรมที่ทำให้เจ็บป่วยเรื้อรัง
– กรรมที่ทำให้เป็นโรคหัวใจ
– กรรมที่ทำให้เป็นโรคเบาหวาน
– กรรมที่ทำให้เป็นโรคตา, ตาบอด
– กรรมทำให้มีกลิ่นปาก, กลิ่นตัว
– กรรมทำให้เป็นโรคผิวหนัง
– กรรมทำให้พบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
– กรรมทำให้ต้องพิการ
– กรรมทำให้เป็นโรคจิต คิดฟุ้งซ่าน
– ปล่อยสัตว์ สลัดเคราะห์กรรม
– ขอเป็นกำลังใจ ให้ท่านได้พ้นกรรม

SHOPPING CART

close