, ,

เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม


รหัส isbn 978-616-268-208-7
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 128  หน้า

60฿

สารบัญภายในเล่ม


ชมพูทวีป ดินแดนแห่งศาสนา
พาราณสี ศูนย์กลางชมพูทวีป
”คงคา” สายน้ำแห่งชีวิต
พาราณสี เมืองที่ธรรมจักรเริ่มหมุน
พาราณสี เมืองแห่งความสงบ
พลเมืองมีธรรม ผู้นำดี ย่อมมีสุข
สุข ทุกข์ ชั่ว ดี มีอยู่เป็นธรรมดา
บทที่ 1 : พ่อค้าพันทุ ผู้ไม่เข้าใจธรรม
บทที่ 2 : พ่อค้าพันทุ ผู้เข้าใจธรรม
บทที่ 3 : มหาทุตตะ ผู้ละธรรม
บทอวสาน : ผลแห่งการกระทำ
บทส่งท้าย : การอโหสิกรรม

SHOPPING CART

close