, , ,

ออกแบบชีวิตให้พ้นอำนาจกรรม

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัสสินค้า : 9786162680953
โดย. : พระธรรมสิงหบุราจารย์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 60 บาท

60฿

สินค้าหมดแล้ว

ศึกษาข้อปฏิบัติตัดทุกข์ ก้าวสู่ทางพ้นกรรมจากคำสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) และวิธีปฏิบัติในการเผชิญหน้ากับผลกรรมต่างๆ อาทิ เจ็บป่วยรักษาไม่หาย เป็นอัมพาต ถูกโกง ถูกใส่ร้าย ถูกทอดทิ้ง ยากจน ครอบครัวแตกแยกและอื่นๆ มากถึง ๕๐ อย่าง

               ถ้าหากท่านกำลังเป็นทุกข์กับการรับผลแห่งกรรม
ไม่ว่าในรูปแบบใด หนังสือเล่มนี้มีทางออก


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**ทางพ้นกรรม**
– กรรมฐาน คือการฝึกใจให้ใสสะอาด
– กรรมฐาน คือ การรู้จักแยกแยะ
– กรรมฐาน ทำให้มีปัญญาไว
– กรรมฐาน ทำให้รู้เท่าทันตนเอง
– กรรมฐาน ทำให้รู้เท่าทันคนอื่น
– กรรมฐาน ทำให้รู้อดีต รู้ปัจจุบัน
– การกำหนดคิด กับการกำหนดรู้
– กรรมฐาน ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอน
– อดีตล่วงไปทุกขณะ
– อยู่กับปัจจุบันด้วยการกำหนด
– เห็น อดีต-ปัจจุบัน คือเห็นไตรลักษณ์
– กำหนดสติให้ทันต่อทุกอาการที่เกิด
– สติมา ปัญญามี
– สติดี ปัญญาเกิด
– ดวงจิต เกิด-ดับ อยู่ตลอดเวลา
– แนวทางกำหนดจิต
– สติ ต้องฝึกกำหนดให้คล่องแคล่ว
– อาการวูบขณะทำกรรมฐาน
– อาการเหนื่อยขณะทำกรรมฐาน
– การประเมินผลตนเอง
– รูป-นาม ต้องรู้จักแยกให้ชัด
– วิปัสสนาที่แท้
– กำหนดสติ พิจารณาธรรม
– พึงรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
– ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
**ออกแบบกรรม กำหนดชีวิต**
– สร้างกรรมคือการออกแบบชีวิต
– ชีวิต ๒ แบบที่ต้องรับผิดชอบ
– ออกแบบชีวิตใหม่ ให้สดใสยิ่งกว่าเดิม
– ออกแบบกรรม ออกแบบชีวิต
– การแก้กรรมที่ส่งผลทางร่างกาย
๑. เจ็บป่วยไม่มีสาเหตุ
๒. ร่างกายพิกลพิการ
๓. เป็นโรคภัยร้ายแรง
๔. เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
๕. มีกลิ่นกายสกปรก
– การแก้กรรมที่ส่งผลทางวาจา
๑. คำพูดขาดคนเชื่อถือ
๒. ถูกนินทา
๓. ถูกใส่ความ
๔. เป็นคนใบ้
๕. ปากมีกลิ่นเหม็น
– การแก้กรรมที่ส่งผลทางสติปัญญา
๑. เป็นคนเสียสติ
๒. มีจิตใจฟุ้งซ่าน
๓. เป็นคนโง่
๔. เป็นคนปัญญาอ่อน
๕. ฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดี
– ผลกรรมที่ปรากฏทางปัจจัย ๔
๑. ไร้ที่อยู่อาศัย
๒. ถูกขโมยทรัพย์สิน
๓. ลำบากยากจน
๔. เป็นหนี้สิน
๕. ไม่ได้รับความสะดวกสบาย
– ผลกรรมที่ปรากฏทางสังคม
๑. มีชื่อเสียงโด่งดัง
๒. มีเพื่อนฝูงบริวารที่ดี
๓. ได้รับการยกย่อง
๔. ไม่มีชื่อเสียง
๕. ไร้มิตรแท้
– ผลกรรมที่ปรากฏต่อชาติกำเนิด
๑. เกิดมาชีวิตต่ำต้อย
๒. เกิดมาเป็นคนรับใช้
๓. เกิดในตระกูลต่ำ
๔. เกิดมาไม่สวยไม่หล่อ
๕. เกิดในตระกูลสูง
– ผลกรรมที่ปรากฏต่ออาชีพการงาน
๑. หมดอนาคตทางการศึกษา
๒. กิจการไม่เจริญก้าวหน้า
๓. ตกงาน
๔. เกิดคดีความ
๕. มีอาชีพการงานไร้เกียรติ
– ผลกรรมที่ปรากฏต่อชีวิตครอบครัว
๑. ครอบครัวล่มสลาย
๒. คู่ครองไม่ดี
๓. ไม่มีบุตรสืบสกุล
๔. ไร้คู่
๔. ๕. ชีวิตรักไม่สมหวัง
– ผลกรรมที่ปรากฏต่อความปลอดภัยของชีวิต
๑. ถูกไฟคลอกตาย
๒. ถูกไฟไหม้บ้าน
๓. เกิดอุบัติเหตุ
๔. ถูกกักขัง
๕. ถูกปล้น
– ผลกรรมที่ปรากฏต่อชีวิต
๑. ฆ่าตัวตาย
๒. อายุสั้น
๓. พบเจอแต่เรื่องไม่ดี
๔. ทำแท้ง
๕. อายุยืน
**สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนหนุนชีวิต**
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนมัสการพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสมาทานศีล ๕
– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
– บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– บทชยปริตร (มหากาฯ)
– บทสัพพมงคลคาถา
– บทมงคลสูตร
– บทโพชฌังคปริตร
– บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
– บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

SHOPPING CART

close