, , ,

หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับประถม


ISBN : 978-616-268-328-2
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 80 g.
จำนวน : 120 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

80฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถม

  1. เนื้อหา วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชา ธรรมวิภาค, วิชา อนุพุทธประวัติ + ศาสนพิธี, วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑
  2. ผังแสดงขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา
  3. ผังขอบข่ายการเรียนการสอนในแต่ละคาบ (๒๐ คาบ)
  4. แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียน
  5. แต่ละวิชามีภาพการ์ตูน แผนผังประกอบเนื้อหา ช่วยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย สนุกในการเรียน
  6. เหมาะสำหรับครู, นักเรียนธรรมศึกษา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไป

SHOPPING CART

close
blank
blank
blank