, ,

สอนเด็กสร้างโลกด้วยธรรม

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-179-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า
ราคาปก 18  บาท

18฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

สอนเด็กสร้างโลกด้วยธรรม

 • จะสอนเด็กอนุบาล ต้องเข้าใจสัญชาตญาณของตน
 • สัญชาตญาณความมีตัวฉัน คือจุดศูนย์กลางของทุกสิ่ง
 • ระวังสัญชาตญาณแห่งความมีตัว กลายเป็นความเห็นแก่ตัว
 • ที่ต้องมีการศึกษาระบบอนุบาล เพื่อสร้างสัญชาตญาณแห่งโพธิ
 • ปิดทางเห็นแก่ตัว เปิดทางสู่โพธิ คือความมุ่งหมายของการศึกษา
 • พ่อแม่คือปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กเห็นแก่ตัว
 • เพราะคนรอบข้างไม่เข้าใจ จึงส่งผลให้เห็นแก่ตัว
 • จัดการศึกษาให้เด็กอนุบาล ต้องใช้หลักการของความจริง
 • สอนเด็กด้วยการถาม เพื่อน้อมนำให้ไม่เห็นแก่ตัว
 • ถามให้เกิดความรักในพ่อแม่ ความสำคัญจริงแท้อันดับหนึ่ง
 • ความรักพ่อแม่สุดชีวิต จะช่วยผลิตคุณธรรมอื่นตามมา
 • ความหมายของเด็ก คือผู้สร้างโลก
 • เด็กจะสร้างโลกให้เป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อบรมสั่งสอน
 • ลูกที่เชื่อฟังบิดามารดา ได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีที่สุด
 • ธรรมะสำหรับไปนิพพาน ควรสอนลูกหลานให้รู้แต่เนิ่นๆ
 • ถ้าเด็กรู้หลักอตัมมยตา ก็จะสามารถละชั่วได้ทุกอย่าง
 • ธรรมะทุกระดับ ปรับใช้กับเด็กได้ทุกคน
 • ธรรมะคือหลักความจริง เป็นสิ่งที่ต้องรู้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่
 • ปลูกฝังความรักในพ่อแม่ได้แล้ว ให้ปลูกฝังความเป็นลูกที่ดี
 • สอนเด็กต้องให้ครบและครอบคลุม ทั้งเรื่อง กาย จิต และสติปัญญา
 • สั่งสอนแต่เรื่องส่งเสริมกิเลส ก็เป็นเหตุให้ทางแห่งโพธิปิดตัน
 • ชุสอนเด็กให้รู้ความจริงของธรรมชาติ อย่าให้ขี้ขลาดกลัวผีสาง
 • ชาวพุทธต้องให้ชัด เพื่อตัดปัญหาไสยะและพุทธะปนกัน
 • เด็กควรรู้ว่ากายและจิต สามารถเนรมิตให้ดีได้
 • เมื่อเด็กรู้ว่าเขาเป็นความหวัง ก็จะเกิดพลังในการทำดี
 • อย่าให้ความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เด็กเข้าใจผิดต่อพระพุทธเจ้า
 • สอนเด็กให้รู้ว่า พระพุทธเจ้า อยู่อย่างต่ำ ทำอย่างสูง
 • ให้เด็กรู้ถึงความเสียสละของพระพุทธเจ้า เพื่อเขาจะยึดเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
 • พระพุทธเจ้ามีพระคุณเหนือพ่อแม่ และพระพุทธเจ้าแท้ๆ อยู่ที่ใด
 • เด็กควรรู้ว่าการเห็นพระธรรม คือการเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริง
 • พระพุทธเจ้าองค์จริง ไม่เคยตาย และปรากฏขึ้นได้ในใจเรา
 • เด็กที่มีพระพุทธเจ้าในใจ จะสร้างโลกให้สดใส และหมดทุกข์
 • พระธรรมคือความรู้ที่ดับทุกข์ ไม่ใช่ตัวหนังสือที่กระจุกในคัมภีร์
 • เด็กควรรู้จักพระสงฆ์ อย่าได้หลงเพียงว่าคนห่มเหลือง
 • อนุบาลเป็นจุดตั้งต้น สำหรับฝึกฝนเพื่อพ้นกิเลส
 • สอนเด็กให้เคารพหน้าที่ มีแต่จะช่วยให้รอดและไม่เป็นทุกข์
 • ใครทำหน้าที่ของตน หน้าที่ก็จะช่วยให้พ้นทุกข์
 • หน้าที่ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์ดับทุกข์ได้
 • กระทำหน้าที่ได้ถูกต้อง จะปกป้องกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ
 • สอนเด็กแบบพุทธะ ต้องไม่มีไสยะเจือปน
 • เราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ คือหัวใจของการสอนสังคม
 • สังคมนิยมที่ดีงาม ต้องมีธรรม และปราศจากความเห็นแก่ตัว
 • เสรีนิยม ทำโลกวุ่นวาย ประชาธิปไตย สงบสุขเพราะมีธรรม
 • สังคมเห็นแก่ตัวกูอดสูนัก สังคมแห่งความรัก สุขยิ่งแล
 • เด็กไม่มีปัญญามาก่อน ผู้ใหญ่จึงต้องสอนด้วยธรรม
 • ต้องสอนเด็กให้ได้รับสิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้รับ
 • เด็กต้องรู้ว่านิพพาน คือ ความเย็น เป็นจุดหมายของชีวิต
 • ควรสอนเด็กให้รู้จักกรรมให้ถูกต้อง
 • เด็กควรรู้ไว้ว่า ทำดี-ดี ทำชั่ว-ชั่ว ทันที
 • ความสุขที่แท้จริงคือความสงบ ไม่ใช่ดีใจจนเนื้อเต้น
 • ดี สวย รวย
 • ต้องทำให้เด็กเข้าใจถูกต้องในเรื่องสัมมาทิฏฐิ
 • ต้องมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
 • ต้องหยุดความเห็นแก่ตัว
 • เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยม

SHOPPING CART

close